แมวมีกล้าม - จะสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนแค่ไหนถึงจะเพียงพอ?

แมวมีกล้าม - จะสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนแค่ไหนถึงจะเพียงพอ?