ปลาแล่แบบอิคิจิเมะต่างจากเดิมอย่างไร?

ปลาแล่แบบอิคิจิเมะต่างจากเดิมอย่างไร?